تورم بعد از لابیاپلاستی

تورم بعد از لابیاپلاستی لابیاپلاستی مانند هر نوع جراحی دارای عوارض طبیعی می باشد که در کوتاه مدت بهبود می یابد. یکی از این عوارض ایجاد تورم در محل جراحی […]