علت ناباروری در مردان

علت ناباروری در مردان قبل از پرداختن به علت ناباروری مردان ابتدا به نحوه لقاح و تشکیل جنین می پردازیم . انسان حاصل اسپرم پدر و تخمک مادر می باشد. میلیون ها […]