اختلالات دو قطبی

اختلالات دو قطبی میلیون ها نفر درجهان دچار اختلالات قطبی می باشند، به طور کلی موارد زندگی افراد  میان دو واقعیت متفاوت   شادی و افسردگی تقسیم شده است. اختلالات دو […]